Ammattilentäjän KOULUTUKSEN HAKU SYKSYLLE 2022 ON PÄÄTTYNYT!

Pilot Select Oy on aloittanut hakemusten käsittelyn. Hakemuksensa lähettäneisiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Hakuprosessi ja koulutusohjelmatiedot ovat edelleen nähtävissä alta.
Seuraava haku julkaistaan ​​tällä sivulla vuonna 2023.

Yhteystiedot:
Patria Pilot Training Oy
pilot.info@patriagroup.com

PATRIAN LENTOKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Patrian vuoden 2023 koulutustarjonta sisältää kaksi vaihtoehtoista koulutusohjelmaa:

 1. Patria56: Commercial Pilot License (CPL) -koulutus
 2. ATR72 MPL: Multi-Crew Pilot License -koulutus (MPL)

Patria56: Integroitu ATP-koulutus ja Airbus A320 -tyyppinen koulutus

Patrian Integrated ATP -kurssin koulutussisältö

 • Liikennelentäjäteoriat
 • Monimoottori- ja mittarilentokelpuutukset (ME/IR, Multi-Engine/Instrument Rating))
 • Ohjaamoyhteistyökoulutus (MCC, Multi-Crew Cooperation).

Valmistumisen jälkeen saat kaupallisen lentäjän lupakirjan (CPL, Commercial Pilot License). Jäätynyt ATPL-taso.
Tämän lisäksi opiskelijat saavat Airbus A320 -tyyppikoulutuksen sekä siihen liittyvän ns. Base Training -kokemuksen eli kuusi laskua Finnairin A320-koneilla.
Opiskelijalla on noin 280 lentotuntia, joka sisältää myös tyyppikoulutuksen simulaattoritunnit. Teoriakoulutusta annetaan eri muodoissa yhteensä noin 1400 tuntia.
Koulutus tapahtuu Patrian koulutuskeskuksissa Suomessa (Pirkkala) ja Espanjassa (Córdoba). Loput A320-tyyppikoulutuksesta annetaan Finnairin koulutuskeskuksessa (Vantaa).
Koulutus kestää noin 24 kuukautta.Tähän koulutukseen on saatavilla Patrian opintolainatakaus, mutta koulutukseen ei sisälly työlupausta.

ATR72 MPL -lentokoulutus yhteistyössä Xflyn kanssa

Jos sinulla on mahdollisuus aloittaa harjoittelu nopealla aikataululla jo helmikuussa 2023, voit hakea Patrian ATR72 MPL -kurssille, joka toteutetaan kumppanilentoyhtiömme Xflyn kanssa.

Patrian ATR72 MPL -koulutus sisältää

 • Kaupallisen pilotin teoriat
 • Lentokoulutus MPL-ohjelman mukaan
  • Vaihe I, Peruslentokoulutus
  • Vaihe II, Ohjaamoyhteistyö ja mittarilentokoulutus
  • Vaihe III, Monimoottorilentokoultus  
  • Vaihe IV, ATR72-500-tyyppinen koulutus

Lisäksi opiskelijoille annetaan koulutusta eroista ATR72-600 koneella sekä ns.  Base Training eli kuusi laskua ATR72-600:lla.
Valmistumisen jälkeen saat MPL-lisenssin Xfly ATR72 -lentokoneen perämiehen tehtäviin. Xfly tarjoaa ehdollisen työtarjouksen koulutuksen onnistuneesti suorittaneille.
Opiskelijalla on lentotunteja 70 tuntia lentokoneella ja 170 tuntia ATR72-500 Fixed Base/Full Flight simulaattorilla eli yhteensä 240 tuntia. Tämän lisäksi järjestetään monimuotoisuuskasvatustunteja.

Koulutuspaikat MPL-koulutukseen 

 • Kaupalliset lentäjäteoriat alkavat Patrian koulutuskeskuksesta Suomessa (Pirkkala)
 • Vaihe I peruslentokoulutus Patrian koulutuskeskuksessa Espanjassa (Córdoba)
 • Vaihe II-IV simulaattorikoulutus Finnairin koulutuskeskuksessa (Vantaa)

Patrian koulutuksen jälkeinen monimuotoisuuskoulutus tapahtuu Madridissa ja Base Training Tallinnassa; Xfly vastaa näiden toteuttamisesta.
MPL-koulutus kestää 18 kuukautta sekä ATR72-500:sta -600-malliin siirtymiskoulutus, joka kestää noin kuukauden.
HUOMAUTUS! Patrian opintolainatakausta ei ole saatavilla tähän koulutukseen. Tähän koulutukseen voit hakea, jos voit aloittaa opintosi jo helmikuussa 2023. Aloituspaikkoja  on rajoitetusti. 
Lue lisää:  Xfly-   ja Xfly MPL -koulutusohjelma ATR-perämieheksi

ASUMIS- JA ASUMUKULUT

Asuminen, ruokailut, paikalliskuljetukset ja muut vastaavat  asumiskulut eivät sisälly koulutuksen hintaan edellä mainituilla koulutuspaikoilla.
Osa lentokoulutuksesta tapahtuu Espanjassa. Espanjassa annettavan peruslentokoulutuksen kesto on koulutusohjelmasta riippuen kolme (ATR MPL) – neljä (Patria56) kuukautta, jonka jälkeen opiskelijat aloittavat jatkokoulutuksen Suomessa edellä kuvatulla tavalla.

Lue lisää   Patrian lentokoulutuksesta Espanjassa

Jokainen opiskelija vastaa itse asumisjärjestelyistään, mutta Patrian kautta on mahdollista saada apua majoitusjärjestelyihin Tampereella, Córdobassa ja Vantaalla, mikäli kiintiöissämme on vapaita asuntoja.
Suomen majoitusjärjestelyjen osalta kannattaa  tutustua etukäteen  esimerkiksi Tampereen ja Pirkkalan asuntotarjontaan  . Ohessa muutama linkki, joiden kautta löydät sopivat majoitukset opiskelijoille (esim. kalustettuja asuntoja  ja  selliasuntoja). Näiden lisäksi voit tiedustella yksityisten ja muiden vuokralaisten kiinteistöjä. www.poas.fi www.forenom.fi  www.hvcasunnot.fi  Oppilasvalintonvahvistamisen jälkeen voit ilmoittaa halukkuudestasi jakaa asunnon toisen opiskelijan/opiskelijoiden kanssa, ja jaamme nämä tiedot muiden kurssille tulevien kanssa.

OPPILASTESTAUS JA VALINTA

Lentäjän työ on tiimityötä. Sosiaaliset  taidot, hyvät vuorovaikutustaidot, riittävä lahjakkuus ja luotettavuus ovat  tärkeitä  menestymisen indikaattoreita harjoittelussa. Lentäjän ammatissa menestymisen edellytyksenä  on vastuuntunto, täsmällisyys ja huolellinen annettujen tehtävien käsittely  – muun muassa näitä ominaisuuksia testaamme soveltuvuuskokeissamme englannin kielen lisäksi. Ammattimaisesti tehty valintaprosessi on sekä opiskelijan että kouluttajan etu. Testausvaiheessa hakija ei sitoudu koulutukseen. Pilot Select Oy suorittaa opiskelijoiden ilmailupsykologisen soveltuvuustutkimuksen, haastatteluvaiheeseen osallistuu myös Patrian henkilökunta  .
 Tämän lisäksi Xfly osallistuu ATR72 MPL -kurssille hakijoiden haastatteluihin.
Hakijoiden testausprosessi on sama haettaessa Patria56- ja MPL-ohjelmiin. Ilmoita ensisijainen hakukohde hakulomakkeen mukaisesti.
HUOM: Voit hakea ATR72 MPL -kurssille, jos voit aloittaa harjoittelun jo helmikuussa 2023.

Yleiset käyttövaatimukset ammattilentäjäkoulutukseen

 • Suoritettu lukion opetussuunnitelma ja lukion päättötodistus tai vastaava toisen asteen tutkintotodistus
 • Normaali terveys; ei kroonisia sairauksia tai värisokeutta (lasit eivät ole automaattinen este) ja läpäisee EASA MED1 -terveystarkastuksen hakuprosessin lopussa
 • Soveltuvuuskokeiden läpäisy
 • Riittävä  englannin ja suomen kielen taito (arvostetaan kelpoisuuskokeissa  )
 • Miehillä asepalveulain ääää päättu palvelus

HAKEMUSPROSESSIN VAIHEET

Täytä hakulomake  tästä

1. Esiseulonta  :  Hakuaika päättyy 6.12.2022 klo 23:59
Kaikki hakemukset arvioidaan ensin paperiseulonnassa pyydettyjen todistusten ja kouluarvosanojen perusteella  . Lisäksi tarkistamme itse tekemäsi terveysarviosi  ja varmistamme, että miehet ovat suorittaneet asepalveluksensa.
HUOM!:  Puutteellisia hakemuksia (tarvittavat liitteet ja/tai tiedot puuttuvat) ei käsitellä, joten ole varovainen täyttäessäsi hakemustasi.

2.  Soveltuvuuskokeiden I vaihe (12. 
-22.12.2022) Tietokonepohjaiset kyky- ja persoonallisuustestit, jotka suoritetaan etänä (max. 2 tuntia).
Testi  on maksullinen. Hinta 170 €, joka maksetaan ennakkoon Pilot Select Oy:lle. Maksun jälkeen hakija saa linkin kokeeseen. Hakija saa kirjallisen raportin  testituloksista. Soveltuvuuskokeet vaihe II  Jatkaville valitaan soveltuvuus- ja kelpoisuuskokeet (n. 2-3 tuntia). Saat kutsun henkilökohtaiseen tapaamiseen edellisen testivaiheen jälkeen. Tämä vaihe sisältää myös haastattelun. Testaus tapahtuu myöhemmin ilmoitettavassa paikassa (Hämeenlinna, Tampere, Pirkkala tai Helsinki).
 

Testi on maksullinen. Hinta 350 €, joka maksetaan ennakkoon Pilot Select Oy:lle. Hakija voi halutessaan saada suullisen palautteen kokeen tuloksesta.

3. Lääketieteellisen kelpoisuuden arviointi (hinta n.  1100 €)
Hakija hyväksytään ehdollisesti koulutukseen, kun kelpoisuuskokeet on suoritettu tyydyttävästi. Koulutus voi alkaa, kun hakija on suorittanut ilmailulääkärin (AME) tutkinnon (ns. EASA MED-1). Patrian hakijalle tilaama terveystarkastus suoritetaan mahdollisimman nopeasti valintailmoituksen jälkeen. Tutkimuksen maksaa opiskelija suoraan lääkäriasemalle . Vastaanotto on pääkaupunkiseudulla.
HUOMAUTUS! Patria tai Pilot Select Oy eivät vastaa lääketieteellisiin kelpoisuuskyselyihin.Ota tarvittaessa yhteyttä ilmailulääkäriin, tarkastuksia tekevään ilmailulääketieteelliseen keskukseen tai Trafiin ja tutustu netin tietoihin ammattilentäjän kelpoisuusvaatimuksista (MED-1-taso).

KOULUTUKSEN ALKU
ATR72 MPL  -koulutus alkaa nykyisen suunnitelman mukaan helmikuussa Pirkkalassa Patrian koulutuskeskuksessa. Oikeus aloituspäivän muutoksiin pidätetään. Ilmoitus valituille opiskelijoille tarkasta aloituspäivästä lähetetään valituille opiskelijoille mahdollisimman aikaisin.
Patria56 alkaa huhti-toukokuussa 2023, ellei hakuprosessin aikana toisin ilmoiteta.
Koulutukseen valituille oppilaille lähetetään koulutussopimukset perehdyttämistä varten, jonka jälkeen he vahvistavat hyväksyneensä koulutuspaikan allekirjoittamalla sopimuksen.

KOULUTUKSEN HINTA

 • Patria56-koulutus yhdessä Airbus A320 -tyyppikoulutuksen kanssa maksaa  144 950 euroa (sis. alv)
 • ATR72 MPL koulutus maksaa 120 000 euroa (sis. alv)

OPINTOLAINARAHOITUS JA -TAKUUS

Opintorahoitus ja Patrian opintolainatakausmahdollisuus

Jos otat opintolainaa, voit hakea sitä myös yhteistyökumppanipankistamme Handelsbankenista koko Patria56-kurssimaksun verran.
Jos haluat yhdistää tähän lainaan Patrian opintolainatakauksen, Patria veloittaa tästä 5000 euron (alv 0%) takausmaksun, joka ei sisälly koulutuksen hintaan. Toisesta pankista haettuun opintolainaan ei ole lainatakuuta.
MPL-koulutuksessa ei ole Patrian lainatakausmahdollisuutta , joten tarvitsemasi opintolainan voit hakea omasta pankistasi tai myös Handelsbankenista omilla vakuuksillasi.

Handelsbanken
Joona Suomalainen
Family Office Banker-trainee
Ruoholahti
Itämerenkatu 9
00180 Helsinki
joona.suomalainen@handelsbanken.fi
www.handelsbanken.fi
 

TYÖLLISYYDEN NÄKYMÄT

UUSI! ATR72 MPL -koulutuksessa kumppanilentoyhtiömme on Viron valtion omistama lentoyhtiö Xfly, joka antaa  ehdollisen työlupauksen  koulutuksen suorittaneille. Työpaikka on Turku.  ATR72 MPL -kurssille otetaan vain rajoitettu määrä opiskelijoita .

Myös Patria56-kurssin kautta valmistuvien työllistymisnäkymät ovat parantuneet merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Uusien lentäjien kysyntä ulkomailla on lisääntynyt pandemian laantuessa. Kaupallisen lentäjän lupakirjan ja A320-tyyppikoulutuksen haltijana sinulla on mahdollisuus hakea lentoyhtiöiden A320-lentäjän työhön. Tämäntyyppinen kone on hyvin yleinen kaikkialla maailmassa.
Lue myös alta lisätietoja koulutuksestamme!

Finnairin lentäjä ansaitsee kaksi kertaa enemmän

Finnairin lentäjät ansaitsevat kaksi kertaa enemmän kuin esimerkiksi Finncomin lentäjät. Myös matkustamohenkilökunta ansaitsee parempaa palkkaa. Finnairin lentäjien ja matkustamomiehistön palkat ovat korkeammat kuin esimerkiksi Finncomilla. Helsingin Sanomien yrityksistä keräämien tietojen mukaan  Finnairin lentäjät ansaitsevat nyt kaksi kertaa Finncomin lentäjät.

Viime vuonna Finnairin lentäjät ansaitsivat vielä enemmän eli keskimäärin 139 000 euroa, kun Finncomin lentäjien vuositulot pysyivät noin 55 000 eurossa.

Tänä vuonna ero on hieman pienempi. Helsingin Sanomien mukaan Finnairin lentäjien vuositulojen odotetaan pysyvän tänä vuonna 129 000 eurossa, kun taas Finncomin lentäjien tulot nousevat 60 000 euroon.

Ilta-Sanomin  mukaan Finnairin lentäjien ja perämiesten keskipalkka on 12 000 euroa kuukaudessa. Pitkän matkan kapteenit tienaavat 20 000 euroa kuukaudessa.

Ilta-Sanomin mukaan Finnairin lentäjillä on myös ilmainen autoetu, jonka arvo on noin 600 euroa kuukaudessa.

Vapaapäiviä kertyy myös vähintään 10 kuukaudessa, eikä lentäjiä voi määrätä muihin tehtäviin kuin vapaaehtoisesti ja virka-ajan mukaan. Vaikka nuorempi lentäjä etenee kapteenin virkaan ja saisi palkankorotuksen, on IS:n mukaan myös samaan paikkaa hakeneelle vanhemmalle lentäjälle maksettava sama palkka.

Myös matkustamohenkilöstö tienaa Finnairilla paremmin kuin Finncomilla. Finnairissa lentoemännät ja lentoemännät ansaitsevat 35 000 euroa vuodessa, tuntipalkalla 15–20 euroa. Finncomissa palkka on pienempi, mutta yritys ei kerro HS:lle tarkemmin.

Finnairin aasialaisen matkustamomiehistön vuositulot jäävät pienemmiksi (15–30 000 euroa) työtuntien vähentämisen vuoksi.  

Mitä lentäjältä vaaditaan? 10 ominaisuutta, joiden puuttuminen voi katkaista pyrkivien lentäjien siivet

Pitkä haku, kallis koulutus

Lentäjän ammatti on monen matkustamisesta pitävän ihmisen unelma-ammatti. Koulutukseen pääsy on kuitenkin vaativaa, sillä koulutukseen pääsee vasta monivaiheisen hakemuksen jälkeen. Esimerkiksi  Finnairilla  hakemus koostuu terveyskyselystä, kahdesta erillisestä kelpoisuustestistä ja haastatteluista.

Lentäjäksi ei pääse hetken mielijohteesta, sillä hakeminen kestää jo kahdeksasta kuukaudesta vuoteen.

Suomessa kaupallisen lentäjän koulutusta on kaksi: kaksivuotinen koulutus Ilmailulaitoksessa Porissa tai Finnairin oma 18 kuukauden MPL-koulutus Tampereella ja Vantaalla.

Lentolentäjän koulutus on kallista, sillä molemmat koulutuspolut maksavat yli 15 000 euroa tai enemmän. Vastavalmistunut lentäjä aloittaa kapteenin alaisuudessa perämiehenä, jolloin aloituspalkka on 3 000 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi Finnairin lentäjien keskipalkka on uran edetessä noin 10 000 euroa kuukaudessa.

Lentäjän ammatti on turistityötä Paraatipaikalla eli taivaalla, minkä vuoksi ohjaamossa kannattaa hakea.

Lue mitä vaaditaan lentäjäksi haluavilta!

1. Hyvä terveys

Lentäjän tulee olla terve sekä henkisesti että fyysisesti, sillä ammatti vaatii kykyä työskennellä paineen alaisena ja pitkiä istumajaksoja ohjaamossa.

Koulutukseen haettaessa terveystilannetutkimus on ensimmäinen tapa seuloa hakijoita. Ilmailulääkärit tekevät kokonaisarvioinnin hakijan terveydentilasta, jonka perusteella hakija jatkaa eteenpäin. Hakuvaiheessa tutkitaan perinnölliset sairaudet, allergiat ja aiempi sairaushistoria.

Lievä astma ei ole este lentäjän työlle, mutta esimerkiksi migreeni voi estää lentäjäksi pääsyn kokonaan. Henkeä uhkaava ruoka-aineallergia voi myös tehdä lopun ammatillisista unelmista.

2. Pituus- ja painovaatimukset

Jokaisen Finnairin lentäjäksi haluavan on oltava vähintään 163 senttimetriä pitkä, jotta hän pääsee kaikkiin lentokoneen ohjaimiin. Lievä ylipaino ei ole este lentäjän uralle, mutta huono fyysinen kunto ja ylipaino ovat riskitekijöitä sairauksille, jotka voivat pahimmassa tapauksessa estää lentokyvyn.

Yläkorkeusrajaa ei ole, mutta yli 190 senttimetrin pituiset hakijat mahtuvat koneen ohjaamoon etsinnässä.

3. Virheetön värinäkö

Usein oletetaan, että lentäjillä on oltava virheetön näkö. Lentäjän värinäön tulee olla virheetön, mutta esimerkiksi silmälaseilla korjattu likinäköisyys ei ole este lentäjäksi ryhtymiselle. Lentäjän ammatti vaatii teknisen osaamisen lisäksi myös muunlaisia ​​taitoja.

Finnairin suosituksen mukaan silmälaseilla, piilolinsseillä tai leikkauksella korjattu näkö riittää, jos likinäköisyys on enintään -5,0 ja kaukonäköisyys alle +3. Liiallinen astigmatismi voi olla este lentäjäksi tulemiselle.

3. Puhdas rikosrekisteri

Jos hakijalla on alle 5 vuotta vanha rikosrekisterimerkintä, se voi estää lentäjäksi ryhtymisen.

4. Oikea koulutustausta

Lentäjäksi haluavilta edellytetään koulumenestystä, sillä hakijalla tulee olla lukio tai vähintään 3 vuoden toisen asteen koulutus. Esimerkiksi matemaattisten aineiden tuntemus on hyödyllistä, koska lentäjän ammattiin kuuluvat teknisenä alana myös matematiikka ja fysiikka olennaisena osana.

Koulutodistusten avulla pyritään varmistamaan, että lentäjäksi pyrkivä selviytyy intensiivisestä opiskelusta ja että lentäjän ammatissa pitää pystyä jatkuvasti oppimaan uutta.

Matemaattisia kykyjä mitataan soveltuvuuskokeissa erilaisilla laskenta- ja päättelytesteillä.

5. Hyvät vuorovaikutustaidot

Lentäjä työskentelee jatkuvasti muiden ihmisten kanssa. Työpari ja matkustamohenkilökunta vaihtuvat joka lennolla, ja yleensä joutuu tulemaan toimeen kaikkien kanssa. Joissakin yrityksissä ohjaaja voi vaikuttaa, kenen kanssa hän työskentelee  , mutta useimmissa tapauksissa ainakin kapteenin ja perämiehen on kyettävä kommunikoimaan keskenään.

Lentäjän ammattiin kuuluu myös hierarkian noudattaminen, sillä lennosta johtaa lennon kapteeni, jota ilma-aluksen päällikön on viime kädessä toteltava. Ongelmiin on kuitenkin johtanut myös kapteenin liiallinen auktoriteetti, kun perämies ei ole uskaltanut kertoa kokeneelle kapteenille tärkeistä havainnoistaan ​​konfliktien pelossa.

Esimerkiksi Asiana Airlinesin lento-onnettomuuden  San Franciscossa  arveltiin myös osittain johtuvan siitä, että miehistö ei uskaltanut kyseenalaistaa kapteenin mielipidettä epäonnistuneessa laskeutumisessa San Franciscon lentokentälle.

Koska suurin osa lento-onnettomuuksista johtuu ns.  pilottivirheestä  , ohjaajan koulutuksen aikana miehistö oppii myös viestintätaitoja.

6. Sopeutuminen työrytmiin ja matkustushalu

Luotsin työajat ovat epäsäännöllisiä eivätkä rajoitu tiettyihin vuorokauden aikoihin. Työtä tehdään myös öisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Pitkiin lentoihin sisältyy usein myös hotellimajoitusta, ja Finnairin kaupalliset lentäjät viettävät hotelleissa keskimäärin 40–60 yötä vuodessa.On erittäin tärkeää, että lentäjät pystyvät noudattamaan annettuja ohjeita riittävän tarkasti.

7. Kyky noudattaa sääntöjä

Yksi lentäjän tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky noudattaa annettuja sääntöjä. Ilmailu ja lentäminen ovat tiukasti säänneltyjä, ja sääntöjä on noudatettava tiukasti. Säännöt on luotu parantamaan lentoturvallisuutta, ja niistä poikkeaminen voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

Sääntöjen omaksumista ja noudattamista testataan myös soveltuvuuskokeissa, joissa kokeesta myöhästyminen tai ohjeiden vastaisen tehtävän tekeminen voi tuoda miinuspisteitä.

8. Kyky kantaa vastuuta

Jokaisen lentäjän tulee pystyä ottamaan vastuu lentoturvallisuudesta. Lennosta päävastuussa on lennon kapteeni, joka toimii lennonjohtajana, mutta jokainen ohjaamomiehistön jäsen on vastuussa lennon turvallisuudesta.

9. Ahkeruus ja rauhallisuus

Kuvittele tilanne: lento on myöhässä ja tärkeällä matkustajalla on kiire. Lentäjän tulee pystyä pysymään rauhallisena myös haastavissa tilanteissa. Lentoturvallisuudesta on huolehdittava tuttuun tapaan, vaikka aikaa olisi vähemmän ja olosuhteet ovat tavallista haastavammat.

Luonnollisesti myös paineen alla työskentely vaatii keskittymistä. Lentoonlähdössä ja laskeutuessa lentäjien työmäärä on suurempi kuin ilmassa. Keskittymiskykyä vaaditaan kuitenkin myös ilmassa: yksitoikkoisella pitkällä lennolla pitää pystyä keskittymään työhön, jossa ei tapahdu paljon moneen tuntiin.

10. Kielitaito

Lentäjän ammatin ilmeisin vaatimus on hyvä kielitaito, koska lentäjät ovat kansainvälisiä ja pääsevät töihin eri maista ja kulttuureista tulevien kollegoiden kanssa. Lentäjien ja lennonjohdon työkieli on yleensä englanti. Kommunikointi ohjaamon ja lennonjohdon välillä on tärkeä osa lentoturvallisuutta, minkä vuoksi hyvä kielitaito on välttämättömyys.

Finnairin lentäjiltä vaaditaan englannin lisäksi myös suomen kielen taitoa.

Miten lentokoneet pysyvät ilmassa?

Nyt kun Qantas on lentänyt historiankirjoihin suoritettuaan ennätyksellisen 19 tunnin lennon New Yorkista Sydneyyn, ilmailuinsinööri Byron Wilson vastaa kaikkien huulilla olevaan kysymykseen.

Suurin osa lentokoneen matkustajista on katsonut ulos ikkunasta lennon aikana ja ihmetellyt, kuinka ihmeessä tämä iso kömpelö pysyy täällä?

Lyhyt vastaus on tekninen taika, jossa käytetään ilmanpaineen eroja ja Newtonin kolmatta lakia, jotta saadaan aikaan tarpeeksi nostovoimaa ylittääkseen painovoiman.

Pitkä vastaus: Kun ilma virtaa minkä tahansa litteän levyn yli vinossa, kuten kun pidät kättäsi ulos auton ikkunasta moottoritiellä, ilma ohjautuu alaspäin.

Newtonin kolmannen lain mukaan ilma työntää kättäsi takaisin ylös ja onnittelut, sinulla on  nosto!  Mitä suurempi kulma, jota kutsutaan iskukulmaksi, sitä suurempi on nosto (nostokerroin, C l ) ‘pysähdykseksi’ kutsuttuun vikapisteeseen asti, mutta puhumme siitä, kuinka lentokoneet pysyvät pystyssä, jotta voimme jättää sen huomiotta.

Voit lentää nopeammin (Velocity, V) saadaksesi lisää nostoa. Ja niille, jotka haluavat sukeltaa syvemmälle tieteeseen… Kuinka paljon? Juuri näin paljon.

Jos pidit kättäsi ulos ikkunasta, huomaat nopeasti, kuinka paljon ilma myös painaa kättäsi takaisin, tätä kutsutaan  vedoksi.

Temppu (ja se auttaa myös ilmailutekniikan tutkinnon hankkimisessa) on tuottaa eniten nostovoimaa pienimmällä vastuksella (Lift/Drag-suhde), muuten tarvitset paljon polttoainetta päästäksesi minne tahansa, mikä tarkoittaa enemmän painoa, mikä tarkoittaa, että täytyy lentää nopeammin, mikä polttaa polttoainetta nopeammin… voit alkaa nähdä tämän ongelman pyöreän luonteen.

Tässä tulee esiin kaareva profiili, jota kutsutaan kantosiipiksi. Näitä profiileja käytetään kaikissa siiveissä ja ne ohjaavat ilmaa tasaisesti ylä- ja alapinnallaan nostovoiman aikaansaamiseksi.

Lift off: Virtauksen vertailu tasaisen levyn (yläkuva) ja kantosiipin (alakuva) yli. Kuten näette, sininen kierrätysvirtaus – joka luo vastuksen – on paljon pienempi kantosiipiprofiilissa .

Kun pinnan lähellä oleva ilma virtaa yläosan yli, se kiihtyy (Venturi-ilmiö) ja paine laskee (Bernoulli-ilmiö). Siiven yläpuolella oleva vapaavirtausilma haluaa sitten tasata painetta lähellä siiven pintaa, joten se painaa virtauksen alas ja “kiinnittää” virtauksen (Coanda Effect). Jos kulma nousee liian suureksi, paine ei riitä pitämään sitä kiinni ja saamme jumissa siiven.

 • Video:  Kuinka ilma virtaa siiven poikki

Lentokoneen siipi voi tuottaa vaakalennolla noin 7 kilopascalia. Se ei ole paljon (renkaissasi on noin 220 kilopascalia), mutta se laskee koko siiven pinnan. Boeing 747:n siipien pinta-ala on noin 510 neliömetriä ja ne voivat tuottaa noin 385 tonnia nostoa.

 • Voitko koskaan voittaa jet lagin?
 • Ensimmäinen tarkka Linnunradan 3D-kartta paljastaa vääntyneen galaksin

Verrattaessa viimeisimmän 787:n edistysaskeleita 747:ään, joka esiteltiin Pam Americanin kanssa vuonna 1970, ratkaiseva  nosto-vastussuhde  on parantunut 18:sta 21:een, mikä on valtava 15 %:n vähennys vastusta. Yhdessä materiaalitieteen ja moottorin suorituskyvyn kanssa se riittää pitämään konetta taivaalla jopa 15 tuntia. Tai kuten viime viikonlopun historiallisella Qantas-lennolla New Yorkista Sydneyyn – 19 tuntia ja 16 minuuttia.