Ammattilentäjän KOULUTUKSEN HAKU SYKSYLLE 2022 ON PÄÄTTYNYT!

Pilot Select Oy on aloittanut hakemusten käsittelyn. Hakemuksensa lähettäneisiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Hakuprosessi ja koulutusohjelmatiedot ovat edelleen nähtävissä alta.
Seuraava haku julkaistaan ​​tällä sivulla vuonna 2023.

Yhteystiedot:
Patria Pilot Training Oy
pilot.info@patriagroup.com

PATRIAN LENTOKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Patrian vuoden 2023 koulutustarjonta sisältää kaksi vaihtoehtoista koulutusohjelmaa:

 1. Patria56: Commercial Pilot License (CPL) -koulutus
 2. ATR72 MPL: Multi-Crew Pilot License -koulutus (MPL)

Patria56: Integroitu ATP-koulutus ja Airbus A320 -tyyppinen koulutus

Patrian Integrated ATP -kurssin koulutussisältö

 • Liikennelentäjäteoriat
 • Monimoottori- ja mittarilentokelpuutukset (ME/IR, Multi-Engine/Instrument Rating))
 • Ohjaamoyhteistyökoulutus (MCC, Multi-Crew Cooperation).

Valmistumisen jälkeen saat kaupallisen lentäjän lupakirjan (CPL, Commercial Pilot License). Jäätynyt ATPL-taso.
Tämän lisäksi opiskelijat saavat Airbus A320 -tyyppikoulutuksen sekä siihen liittyvän ns. Base Training -kokemuksen eli kuusi laskua Finnairin A320-koneilla.
Opiskelijalla on noin 280 lentotuntia, joka sisältää myös tyyppikoulutuksen simulaattoritunnit. Teoriakoulutusta annetaan eri muodoissa yhteensä noin 1400 tuntia.
Koulutus tapahtuu Patrian koulutuskeskuksissa Suomessa (Pirkkala) ja Espanjassa (Córdoba). Loput A320-tyyppikoulutuksesta annetaan Finnairin koulutuskeskuksessa (Vantaa).
Koulutus kestää noin 24 kuukautta.Tähän koulutukseen on saatavilla Patrian opintolainatakaus, mutta koulutukseen ei sisälly työlupausta.

ATR72 MPL -lentokoulutus yhteistyössä Xflyn kanssa

Jos sinulla on mahdollisuus aloittaa harjoittelu nopealla aikataululla jo helmikuussa 2023, voit hakea Patrian ATR72 MPL -kurssille, joka toteutetaan kumppanilentoyhtiömme Xflyn kanssa.

Patrian ATR72 MPL -koulutus sisältää

 • Kaupallisen pilotin teoriat
 • Lentokoulutus MPL-ohjelman mukaan
  • Vaihe I, Peruslentokoulutus
  • Vaihe II, Ohjaamoyhteistyö ja mittarilentokoulutus
  • Vaihe III, Monimoottorilentokoultus  
  • Vaihe IV, ATR72-500-tyyppinen koulutus

Lisäksi opiskelijoille annetaan koulutusta eroista ATR72-600 koneella sekä ns.  Base Training eli kuusi laskua ATR72-600:lla.
Valmistumisen jälkeen saat MPL-lisenssin Xfly ATR72 -lentokoneen perämiehen tehtäviin. Xfly tarjoaa ehdollisen työtarjouksen koulutuksen onnistuneesti suorittaneille.
Opiskelijalla on lentotunteja 70 tuntia lentokoneella ja 170 tuntia ATR72-500 Fixed Base/Full Flight simulaattorilla eli yhteensä 240 tuntia. Tämän lisäksi järjestetään monimuotoisuuskasvatustunteja.

Koulutuspaikat MPL-koulutukseen 

 • Kaupalliset lentäjäteoriat alkavat Patrian koulutuskeskuksesta Suomessa (Pirkkala)
 • Vaihe I peruslentokoulutus Patrian koulutuskeskuksessa Espanjassa (Córdoba)
 • Vaihe II-IV simulaattorikoulutus Finnairin koulutuskeskuksessa (Vantaa)

Patrian koulutuksen jälkeinen monimuotoisuuskoulutus tapahtuu Madridissa ja Base Training Tallinnassa; Xfly vastaa näiden toteuttamisesta.
MPL-koulutus kestää 18 kuukautta sekä ATR72-500:sta -600-malliin siirtymiskoulutus, joka kestää noin kuukauden.
HUOMAUTUS! Patrian opintolainatakausta ei ole saatavilla tähän koulutukseen. Tähän koulutukseen voit hakea, jos voit aloittaa opintosi jo helmikuussa 2023. Aloituspaikkoja  on rajoitetusti. 
Lue lisää:  Xfly-   ja Xfly MPL -koulutusohjelma ATR-perämieheksi

ASUMIS- JA ASUMUKULUT

Asuminen, ruokailut, paikalliskuljetukset ja muut vastaavat  asumiskulut eivät sisälly koulutuksen hintaan edellä mainituilla koulutuspaikoilla.
Osa lentokoulutuksesta tapahtuu Espanjassa. Espanjassa annettavan peruslentokoulutuksen kesto on koulutusohjelmasta riippuen kolme (ATR MPL) – neljä (Patria56) kuukautta, jonka jälkeen opiskelijat aloittavat jatkokoulutuksen Suomessa edellä kuvatulla tavalla.

Lue lisää   Patrian lentokoulutuksesta Espanjassa

Jokainen opiskelija vastaa itse asumisjärjestelyistään, mutta Patrian kautta on mahdollista saada apua majoitusjärjestelyihin Tampereella, Córdobassa ja Vantaalla, mikäli kiintiöissämme on vapaita asuntoja.
Suomen majoitusjärjestelyjen osalta kannattaa  tutustua etukäteen  esimerkiksi Tampereen ja Pirkkalan asuntotarjontaan  . Ohessa muutama linkki, joiden kautta löydät sopivat majoitukset opiskelijoille (esim. kalustettuja asuntoja  ja  selliasuntoja). Näiden lisäksi voit tiedustella yksityisten ja muiden vuokralaisten kiinteistöjä. www.poas.fi www.forenom.fi  www.hvcasunnot.fi  Oppilasvalintonvahvistamisen jälkeen voit ilmoittaa halukkuudestasi jakaa asunnon toisen opiskelijan/opiskelijoiden kanssa, ja jaamme nämä tiedot muiden kurssille tulevien kanssa.

OPPILASTESTAUS JA VALINTA

Lentäjän työ on tiimityötä. Sosiaaliset  taidot, hyvät vuorovaikutustaidot, riittävä lahjakkuus ja luotettavuus ovat  tärkeitä  menestymisen indikaattoreita harjoittelussa. Lentäjän ammatissa menestymisen edellytyksenä  on vastuuntunto, täsmällisyys ja huolellinen annettujen tehtävien käsittely  – muun muassa näitä ominaisuuksia testaamme soveltuvuuskokeissamme englannin kielen lisäksi. Ammattimaisesti tehty valintaprosessi on sekä opiskelijan että kouluttajan etu. Testausvaiheessa hakija ei sitoudu koulutukseen. Pilot Select Oy suorittaa opiskelijoiden ilmailupsykologisen soveltuvuustutkimuksen, haastatteluvaiheeseen osallistuu myös Patrian henkilökunta  .
 Tämän lisäksi Xfly osallistuu ATR72 MPL -kurssille hakijoiden haastatteluihin.
Hakijoiden testausprosessi on sama haettaessa Patria56- ja MPL-ohjelmiin. Ilmoita ensisijainen hakukohde hakulomakkeen mukaisesti.
HUOM: Voit hakea ATR72 MPL -kurssille, jos voit aloittaa harjoittelun jo helmikuussa 2023.

Yleiset käyttövaatimukset ammattilentäjäkoulutukseen

 • Suoritettu lukion opetussuunnitelma ja lukion päättötodistus tai vastaava toisen asteen tutkintotodistus
 • Normaali terveys; ei kroonisia sairauksia tai värisokeutta (lasit eivät ole automaattinen este) ja läpäisee EASA MED1 -terveystarkastuksen hakuprosessin lopussa
 • Soveltuvuuskokeiden läpäisy
 • Riittävä  englannin ja suomen kielen taito (arvostetaan kelpoisuuskokeissa  )
 • Miehillä asepalveulain ääää päättu palvelus

HAKEMUSPROSESSIN VAIHEET

Täytä hakulomake  tästä

1. Esiseulonta  :  Hakuaika päättyy 6.12.2022 klo 23:59
Kaikki hakemukset arvioidaan ensin paperiseulonnassa pyydettyjen todistusten ja kouluarvosanojen perusteella  . Lisäksi tarkistamme itse tekemäsi terveysarviosi  ja varmistamme, että miehet ovat suorittaneet asepalveluksensa.
HUOM!:  Puutteellisia hakemuksia (tarvittavat liitteet ja/tai tiedot puuttuvat) ei käsitellä, joten ole varovainen täyttäessäsi hakemustasi.

2.  Soveltuvuuskokeiden I vaihe (12. 
-22.12.2022) Tietokonepohjaiset kyky- ja persoonallisuustestit, jotka suoritetaan etänä (max. 2 tuntia).
Testi  on maksullinen. Hinta 170 €, joka maksetaan ennakkoon Pilot Select Oy:lle. Maksun jälkeen hakija saa linkin kokeeseen. Hakija saa kirjallisen raportin  testituloksista. Soveltuvuuskokeet vaihe II  Jatkaville valitaan soveltuvuus- ja kelpoisuuskokeet (n. 2-3 tuntia). Saat kutsun henkilökohtaiseen tapaamiseen edellisen testivaiheen jälkeen. Tämä vaihe sisältää myös haastattelun. Testaus tapahtuu myöhemmin ilmoitettavassa paikassa (Hämeenlinna, Tampere, Pirkkala tai Helsinki).
 

Testi on maksullinen. Hinta 350 €, joka maksetaan ennakkoon Pilot Select Oy:lle. Hakija voi halutessaan saada suullisen palautteen kokeen tuloksesta.

3. Lääketieteellisen kelpoisuuden arviointi (hinta n.  1100 €)
Hakija hyväksytään ehdollisesti koulutukseen, kun kelpoisuuskokeet on suoritettu tyydyttävästi. Koulutus voi alkaa, kun hakija on suorittanut ilmailulääkärin (AME) tutkinnon (ns. EASA MED-1). Patrian hakijalle tilaama terveystarkastus suoritetaan mahdollisimman nopeasti valintailmoituksen jälkeen. Tutkimuksen maksaa opiskelija suoraan lääkäriasemalle . Vastaanotto on pääkaupunkiseudulla.
HUOMAUTUS! Patria tai Pilot Select Oy eivät vastaa lääketieteellisiin kelpoisuuskyselyihin.Ota tarvittaessa yhteyttä ilmailulääkäriin, tarkastuksia tekevään ilmailulääketieteelliseen keskukseen tai Trafiin ja tutustu netin tietoihin ammattilentäjän kelpoisuusvaatimuksista (MED-1-taso).

KOULUTUKSEN ALKU
ATR72 MPL  -koulutus alkaa nykyisen suunnitelman mukaan helmikuussa Pirkkalassa Patrian koulutuskeskuksessa. Oikeus aloituspäivän muutoksiin pidätetään. Ilmoitus valituille opiskelijoille tarkasta aloituspäivästä lähetetään valituille opiskelijoille mahdollisimman aikaisin.
Patria56 alkaa huhti-toukokuussa 2023, ellei hakuprosessin aikana toisin ilmoiteta.
Koulutukseen valituille oppilaille lähetetään koulutussopimukset perehdyttämistä varten, jonka jälkeen he vahvistavat hyväksyneensä koulutuspaikan allekirjoittamalla sopimuksen.

KOULUTUKSEN HINTA

 • Patria56-koulutus yhdessä Airbus A320 -tyyppikoulutuksen kanssa maksaa  144 950 euroa (sis. alv)
 • ATR72 MPL koulutus maksaa 120 000 euroa (sis. alv)

OPINTOLAINARAHOITUS JA -TAKUUS

Opintorahoitus ja Patrian opintolainatakausmahdollisuus

Jos otat opintolainaa, voit hakea sitä myös yhteistyökumppanipankistamme Handelsbankenista koko Patria56-kurssimaksun verran.
Jos haluat yhdistää tähän lainaan Patrian opintolainatakauksen, Patria veloittaa tästä 5000 euron (alv 0%) takausmaksun, joka ei sisälly koulutuksen hintaan. Toisesta pankista haettuun opintolainaan ei ole lainatakuuta.
MPL-koulutuksessa ei ole Patrian lainatakausmahdollisuutta , joten tarvitsemasi opintolainan voit hakea omasta pankistasi tai myös Handelsbankenista omilla vakuuksillasi.

Handelsbanken
Joona Suomalainen
Family Office Banker-trainee
Ruoholahti
Itämerenkatu 9
00180 Helsinki
joona.suomalainen@handelsbanken.fi
www.handelsbanken.fi
 

TYÖLLISYYDEN NÄKYMÄT

UUSI! ATR72 MPL -koulutuksessa kumppanilentoyhtiömme on Viron valtion omistama lentoyhtiö Xfly, joka antaa  ehdollisen työlupauksen  koulutuksen suorittaneille. Työpaikka on Turku.  ATR72 MPL -kurssille otetaan vain rajoitettu määrä opiskelijoita .

Myös Patria56-kurssin kautta valmistuvien työllistymisnäkymät ovat parantuneet merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Uusien lentäjien kysyntä ulkomailla on lisääntynyt pandemian laantuessa. Kaupallisen lentäjän lupakirjan ja A320-tyyppikoulutuksen haltijana sinulla on mahdollisuus hakea lentoyhtiöiden A320-lentäjän työhön. Tämäntyyppinen kone on hyvin yleinen kaikkialla maailmassa.
Lue myös alta lisätietoja koulutuksestamme!

Leave a Comment