Mitä lentäjältä vaaditaan? 10 ominaisuutta, joiden puuttuminen voi katkaista pyrkivien lentäjien siivet

Pitkä haku, kallis koulutus

Lentäjän ammatti on monen matkustamisesta pitävän ihmisen unelma-ammatti. Koulutukseen pääsy on kuitenkin vaativaa, sillä koulutukseen pääsee vasta monivaiheisen hakemuksen jälkeen. Esimerkiksi  Finnairilla  hakemus koostuu terveyskyselystä, kahdesta erillisestä kelpoisuustestistä ja haastatteluista.

Lentäjäksi ei pääse hetken mielijohteesta, sillä hakeminen kestää jo kahdeksasta kuukaudesta vuoteen.

Suomessa kaupallisen lentäjän koulutusta on kaksi: kaksivuotinen koulutus Ilmailulaitoksessa Porissa tai Finnairin oma 18 kuukauden MPL-koulutus Tampereella ja Vantaalla.

Lentolentäjän koulutus on kallista, sillä molemmat koulutuspolut maksavat yli 15 000 euroa tai enemmän. Vastavalmistunut lentäjä aloittaa kapteenin alaisuudessa perämiehenä, jolloin aloituspalkka on 3 000 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi Finnairin lentäjien keskipalkka on uran edetessä noin 10 000 euroa kuukaudessa.

Lentäjän ammatti on turistityötä Paraatipaikalla eli taivaalla, minkä vuoksi ohjaamossa kannattaa hakea.

Lue mitä vaaditaan lentäjäksi haluavilta!

1. Hyvä terveys

Lentäjän tulee olla terve sekä henkisesti että fyysisesti, sillä ammatti vaatii kykyä työskennellä paineen alaisena ja pitkiä istumajaksoja ohjaamossa.

Koulutukseen haettaessa terveystilannetutkimus on ensimmäinen tapa seuloa hakijoita. Ilmailulääkärit tekevät kokonaisarvioinnin hakijan terveydentilasta, jonka perusteella hakija jatkaa eteenpäin. Hakuvaiheessa tutkitaan perinnölliset sairaudet, allergiat ja aiempi sairaushistoria.

Lievä astma ei ole este lentäjän työlle, mutta esimerkiksi migreeni voi estää lentäjäksi pääsyn kokonaan. Henkeä uhkaava ruoka-aineallergia voi myös tehdä lopun ammatillisista unelmista.

2. Pituus- ja painovaatimukset

Jokaisen Finnairin lentäjäksi haluavan on oltava vähintään 163 senttimetriä pitkä, jotta hän pääsee kaikkiin lentokoneen ohjaimiin. Lievä ylipaino ei ole este lentäjän uralle, mutta huono fyysinen kunto ja ylipaino ovat riskitekijöitä sairauksille, jotka voivat pahimmassa tapauksessa estää lentokyvyn.

Yläkorkeusrajaa ei ole, mutta yli 190 senttimetrin pituiset hakijat mahtuvat koneen ohjaamoon etsinnässä.

3. Virheetön värinäkö

Usein oletetaan, että lentäjillä on oltava virheetön näkö. Lentäjän värinäön tulee olla virheetön, mutta esimerkiksi silmälaseilla korjattu likinäköisyys ei ole este lentäjäksi ryhtymiselle. Lentäjän ammatti vaatii teknisen osaamisen lisäksi myös muunlaisia ​​taitoja.

Finnairin suosituksen mukaan silmälaseilla, piilolinsseillä tai leikkauksella korjattu näkö riittää, jos likinäköisyys on enintään -5,0 ja kaukonäköisyys alle +3. Liiallinen astigmatismi voi olla este lentäjäksi tulemiselle.

3. Puhdas rikosrekisteri

Jos hakijalla on alle 5 vuotta vanha rikosrekisterimerkintä, se voi estää lentäjäksi ryhtymisen.

4. Oikea koulutustausta

Lentäjäksi haluavilta edellytetään koulumenestystä, sillä hakijalla tulee olla lukio tai vähintään 3 vuoden toisen asteen koulutus. Esimerkiksi matemaattisten aineiden tuntemus on hyödyllistä, koska lentäjän ammattiin kuuluvat teknisenä alana myös matematiikka ja fysiikka olennaisena osana.

Koulutodistusten avulla pyritään varmistamaan, että lentäjäksi pyrkivä selviytyy intensiivisestä opiskelusta ja että lentäjän ammatissa pitää pystyä jatkuvasti oppimaan uutta.

Matemaattisia kykyjä mitataan soveltuvuuskokeissa erilaisilla laskenta- ja päättelytesteillä.

5. Hyvät vuorovaikutustaidot

Lentäjä työskentelee jatkuvasti muiden ihmisten kanssa. Työpari ja matkustamohenkilökunta vaihtuvat joka lennolla, ja yleensä joutuu tulemaan toimeen kaikkien kanssa. Joissakin yrityksissä ohjaaja voi vaikuttaa, kenen kanssa hän työskentelee  , mutta useimmissa tapauksissa ainakin kapteenin ja perämiehen on kyettävä kommunikoimaan keskenään.

Lentäjän ammattiin kuuluu myös hierarkian noudattaminen, sillä lennosta johtaa lennon kapteeni, jota ilma-aluksen päällikön on viime kädessä toteltava. Ongelmiin on kuitenkin johtanut myös kapteenin liiallinen auktoriteetti, kun perämies ei ole uskaltanut kertoa kokeneelle kapteenille tärkeistä havainnoistaan ​​konfliktien pelossa.

Esimerkiksi Asiana Airlinesin lento-onnettomuuden  San Franciscossa  arveltiin myös osittain johtuvan siitä, että miehistö ei uskaltanut kyseenalaistaa kapteenin mielipidettä epäonnistuneessa laskeutumisessa San Franciscon lentokentälle.

Koska suurin osa lento-onnettomuuksista johtuu ns.  pilottivirheestä  , ohjaajan koulutuksen aikana miehistö oppii myös viestintätaitoja.

6. Sopeutuminen työrytmiin ja matkustushalu

Luotsin työajat ovat epäsäännöllisiä eivätkä rajoitu tiettyihin vuorokauden aikoihin. Työtä tehdään myös öisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Pitkiin lentoihin sisältyy usein myös hotellimajoitusta, ja Finnairin kaupalliset lentäjät viettävät hotelleissa keskimäärin 40–60 yötä vuodessa.On erittäin tärkeää, että lentäjät pystyvät noudattamaan annettuja ohjeita riittävän tarkasti.

7. Kyky noudattaa sääntöjä

Yksi lentäjän tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky noudattaa annettuja sääntöjä. Ilmailu ja lentäminen ovat tiukasti säänneltyjä, ja sääntöjä on noudatettava tiukasti. Säännöt on luotu parantamaan lentoturvallisuutta, ja niistä poikkeaminen voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

Sääntöjen omaksumista ja noudattamista testataan myös soveltuvuuskokeissa, joissa kokeesta myöhästyminen tai ohjeiden vastaisen tehtävän tekeminen voi tuoda miinuspisteitä.

8. Kyky kantaa vastuuta

Jokaisen lentäjän tulee pystyä ottamaan vastuu lentoturvallisuudesta. Lennosta päävastuussa on lennon kapteeni, joka toimii lennonjohtajana, mutta jokainen ohjaamomiehistön jäsen on vastuussa lennon turvallisuudesta.

9. Ahkeruus ja rauhallisuus

Kuvittele tilanne: lento on myöhässä ja tärkeällä matkustajalla on kiire. Lentäjän tulee pystyä pysymään rauhallisena myös haastavissa tilanteissa. Lentoturvallisuudesta on huolehdittava tuttuun tapaan, vaikka aikaa olisi vähemmän ja olosuhteet ovat tavallista haastavammat.

Luonnollisesti myös paineen alla työskentely vaatii keskittymistä. Lentoonlähdössä ja laskeutuessa lentäjien työmäärä on suurempi kuin ilmassa. Keskittymiskykyä vaaditaan kuitenkin myös ilmassa: yksitoikkoisella pitkällä lennolla pitää pystyä keskittymään työhön, jossa ei tapahdu paljon moneen tuntiin.

10. Kielitaito

Lentäjän ammatin ilmeisin vaatimus on hyvä kielitaito, koska lentäjät ovat kansainvälisiä ja pääsevät töihin eri maista ja kulttuureista tulevien kollegoiden kanssa. Lentäjien ja lennonjohdon työkieli on yleensä englanti. Kommunikointi ohjaamon ja lennonjohdon välillä on tärkeä osa lentoturvallisuutta, minkä vuoksi hyvä kielitaito on välttämättömyys.

Finnairin lentäjiltä vaaditaan englannin lisäksi myös suomen kielen taitoa.

Leave a Comment